Wiadomości z Mysłowic

Policjanci coraz bliżej

  • Dodano: 2018-01-22 10:45, aktualizacja: 2018-01-22 21:29

Liczba etatów w Policji wzrosła w zeszłym roku aż o 1000 ze 102 309 na 103 309. Wszystkie dodatkowe etaty trafiły w teren. Chcemy, aby jak najwięcej policjantów było blisko ludzi. Sama Komenda Główna Policji zatrudnia 1290 policjantów, co stanowi zaledwie 1% wszystkich funkcjonariuszy w Polsce.

Policjanci Komendy Głównej Policji realizują najbardziej złożone i skomplikowane sprawy o zasięgu międzynarodowym i krajowym.

Jak się okazuje mimo konkurencyjnego rynku pracy policjant to cały czas atrakcyjny zawód dla wielu młodych ludzi, często z dużą pasją i chęcią niesienia pomocy innym. Jak wynika z danych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji według stanu na 1 stycznia 2018 roku liczba wakatów w całej Policji wyniosła 4588, przy czym w samych garnizonach - 4158 (bez KGP, CLKP i Szkół Policji).

Dla przykładu 1 stycznia 2012 roku liczba wakatów wynosiła 4994, w 2013 roku 6191, a w 2014 roku 5440. W zeszłym roku odnotowano najniższy od 27 lat wskaźnik wakatów – tylko 2,5%. Należy podkreślić, że w 2017 roku dzięki staraniom kierownictwa Policji, MSWiA i polskiego Rządu liczba etatów w Policji wzrosła aż o 1000 ze 102 309 na 103 309. A więc biorąc pod uwagę stan etatowy Policji np. z 2015 roku brakowałoby zaledwie 3588 policjantów i byłby to kolejny rok po 2016 z najniższym wskaźnikiem wakatów od 28 lat. Z ponad 23 tysięcy kandydatów do służby w Policji (o ponad 800 więcej, niż w 2016 roku) w 2017 roku przyjęto 4151 nowych policjantów – właśnie tylu pozytywnie zostało ocenionych do służby w naszych strukturach.

Komenda Głowna Policji zatrudnia 1290 policjantów. To zaledwie 1% stanu etatowego polskiej Policji. Pamiętajmy, że oficerowie KGP wykonują również czynności realizacyjne, operacyjno-rozpoznawcze i śledcze. W zeszłym roku policjanci m. in. Biura dw. z Cyberprzestępczością, Biura Kryminalnego, Biura Operacji Antyterrorystycznych, Biura Prewencji czy Biura Międzynarodowej Współpracy Policji (INTERPOL, EUROPOL) realizowali kilka tysięcy spraw o najbardziej skomplikowanym i złożonym charakterze o zasięgu międzynarodowym czy ogólnopolskim. W najbliższym czasie ze struktur KGP wydzielone zostanie Biuro Spraw Wewnętrznych i będzie to samodzielna jednostka.

KGP

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również