Mysłowice - portal miejski m-ce.pl

Wiadomości z Mysłowic

Ponad 9 mln zł na remont dolnej części Parku Zamkowego

  • Dodano: 2017-11-20 17:30

Piękna zieleń z kwiatami, place zabaw dla dzieci oraz nowe ścieżki rowerowe - przestrzeń Parku Zamkowego przejdzie metamorfozę za ponad 9 mln złotych. Przeważającą część kosztów tej inwestycji, bo blisko 8 mln zł, pokryją środki unijne otrzymane przez miasto w ramach zadania „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy”.

W 2013 r. Mysłowice przebudowały górną część Parku Zamkowego. Obecnie otrzymane fundusze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną przeznaczone na realizację planu zagospodarowania terenu dolnej części parku.

Miasto nie składa się tylko z dróg i budynków, ale również z miejsc do odpoczynku. Dobrze żyje się tam, gdzie miło można spędzić czas po pracy i nie trzeba pokonywać w tym celu wielu kilometrów - informuje Edward Lasok, prezydent Mysłowic.

Prace w Parku Zamkowym rozpoczną się od uporządkowania zieleni - wycięte zostaną stare drzewa i krzewy, a w ich miejsce nasadzona zostanie nowa zieleń. Projekt zakłada także regenerację trawników. W ramach inwestycji powstanie także ogród sensoryczny dla najmłodszych oraz plac centralny, na którym odbywać będą się imprezy kulturalne.

Ponadto projekt zakłada budowę placów zabaw dla dzieci i boiska oraz ścieżek rowerowych. Ważnym elementem zadania jest budowa nowego oświetlenia, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie. Koncepcja przewiduje również zagospodarowanie Placu Mieroszewskich, Placu Matejki oraz Skweru Starokościelnego i połączenie ich z całością Parku Zamkowego w harmonijny system zieleni miejskiej.

Dofinansowanie zadania pn. „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy” miasto otrzymało w ramach działania 2.5 Poprawa Środowiska Miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Mysłowice pozyskały blisko 8 milionów złotych, przy czym z wkładem własnym cała inwestycja będzie kosztować 9,2 mln zł.

To potężne dofinansowanie pozwoli nam zrealizować ważną dla mieszkańców rewitalizację przestrzeni Parku Zamkowego. Kilka lat temu udało się nam odnowić pierwszą część parku, teraz nadszedł czas na przeprowadzenie prac w jego głębi. Ma to być miejsce, w którym mysłowiczanie całymi rodzinami będą miło spędzać czas na świeżym powietrzu - mówi Edward Lasok.

To kolejne dofinansowanie na działania związane z tworzeniem miejsc rekreacji dla mieszkańców, jakie w ostatnim czasie pozyskały Mysłowice. Zaledwie pod koniec września miasto otrzymało blisko 6 mln zł dofinansowania na kompleksowe zagospodarowanie terenu Promenady. Przy wkładzie własnym miasta, na terenach przed i za boiskiem Lechii 06 przeprowadzone zostaną prace o łącznej wartości ponad 7 mln zł.

Jak zmienią się Park Zamkowy i Promenada? Projektowane zmiany można zobaczyć na stronie internetowej: www.rekreacja-myslowice.pl

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.