Wiadomości z Mysłowic

Przychodnia przyjazna seniorom

  • Dodano: 2018-02-21 10:30

Mieszkańcy, którzy ukończyli 60. rok życia, mogą w swojej przychodni (od 1 marca do 4 kwietnia br.) wypełnić ankietę dotyczącą funkcjonowania przychodni i ocenić dostosowanie placówki do potrzeb osób starszych oraz sposób traktowania pacjentów - seniorów.

Organizując konkurs chcemy zwrócić uwagę służb medycznych na potrzeby osób starszych - stwierdza Antoni Lasota, przewodniczący Mysłowickiej Rady Seniorów. - Chcemy również dowiedzieć się jak traktowani są starsi pacjenci w przychodniach i czy uwzględniane są oczekiwania seniorów.

Leadera konkursu wyłoni Kapituła Konkursu m.in. na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. Zwycięzcę nagrodzimy, 19 maja br. podczas „Dnia Seniora", certyfikatem „Przychodnia przyjazna seniorom”.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice, a wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 32 31 71 313.

Konkurs „Przychodnia przyjazna seniorom", mający wyróżnić i promować placówki sprzyjające seniorom, wpisuje się w działania miasta na rzecz seniorów. W ramach przedsięwzięć prosenioralnych miasto stawia na aktywizację osób starszych, integrację seniorów oraz współpracę międzypokoleniową. W Mysłowicach organizowany jest „Dzień seniora", prowadzone są zajęcia bezpłatne w filiach Miejskiego Ośrodka Kultury i stosowane są bonifikaty w ramach Śląskiej Karty Seniora. Darmowymi szczepieniami przeciw grypie objęte są osoby powyżej 60. roku życia. Prowadzony jest kolportaż „Kopert życia" i „Paszportów dla zdrowia seniora". MOPS organizuje m.in. coroczne konferencje „Senior naszych czasów" i realizuje program „Wakacje dla seniorów". Rozwijana w bieżącym roku przez Mysłowicką Radę Seniorów współpraca międzypokoleniowa i integracja środowisk senioralnych prowadzona jest pod hasłem „Wspólnie można więcej".

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.