Wiadomości z Mysłowic

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli publicznych w mieście Mysłowice

  • Dodano: 2023-01-31 11:45

Władze miasta proszą o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 zostały określone Zarządzeniem Nr 31/23 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice.

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIII/488/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mysłowice (Załącznik nr 2 uchwała dot. kryteriów do rekrutacji uzupełniajacej_488_17), z późniejszymi zmianami (Załącznik nr 3 zmiana uchwały dot. kryteriów do rekrutacji uzupełniającej 532_17).

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/Opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. W przypadku, gdy Rodzic/Opiekun prawny nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne. W tej sytuacji, aby dziecko nadal realizowało wychowanie przedszkolne konieczne będzie wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i złożenie wniosku.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach prowadzone jest na wniosek Rodzica/ Opiekuna prawnego za pomocą systemu elektronicznego i rozpocznie się 1 marca 2023 r.

Formularz wniosku będzie dostępny w dniu 1 marca 2023 r. pod adresem www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl, gdzie Rodzice/Opiekunowie prawni będą mogli zapoznać się z ofertą każdego przedszkola.

Poniżej publikuje się termin rekrutacji do przedszkoli i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów .

Kryteria ustawowe pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, mające jednakową wartość, zawarte w art. 131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. : Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.):

  1. wielodzietność rodziny kandydata – sposób udokumentowania: „Oświadczenie o wielodzietności rodziny”;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – sposób udokumentowania: „Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka”;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli publicznych w mieście Mysłowice / fot. UM Mysłowice

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również