Mysłowice - portal miejski m-ce.pl

Wiadomości z Mysłowic

Ruszyła termomodernizacja budynku przy Mikołowskiej 4a

  • Dodano: 2017-11-10 07:15, aktualizacja: 2017-11-09 19:13

Z początkiem listopada ruszyły prace związane z termomodernizacją miejskiego budynku przy ul. Mikołowskiej 4a oraz usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu, którym pokryty jest dach tej nieruchomości. Wartość inwestycji to ponad 2,1 mln zł z czego blisko 855 tys. zł miasto pozyskało ze środków unijnych. Termin realizacji inwestycji to 31 maja 2018 roku.

Budynek przy ul. Mikołowskiej 4a jest zarządzany przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej, a zlokalizowane są w nim m.in.: Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz Prokuratura Rejonowa.

W ramach termomodernizacji zostaną wykonane prace związane z dociepleniem nieruchomości oraz modernizacją instalacji c.o. Dzięki inwestycji poprawiona zostanie tzw. efektywność energetyczna budynku, czyli zmniejszy się zapotrzebowanie na energię cieplną, a przez to zostaną obniżone koszty jego utrzymania. Jednocześnie zmniejszona będzie emisja zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawi się komfort jego użytkowania i estetyka. Inwestycja ta wynika także z Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mysłowice.

Przedmiotem kolejnych prac będzie usunięcie materiałów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez wymianę pokrycia dachu wykonanego z płyt azbestowo-cementowych. W ramach projektu zaplanowano również prace związane z przywróceniem, przy użyciu materiałów nieszkodliwych, stanu obiektu sprzed demontażu (montaż pokrycia, przebudowa kominów, docieplenie poddasza).

Na termomodernizację budynków miejskich miasto na bieżąco pozyskuje środki unijne. Prace termomodernizacyjne są już na ukończeniu w Przedszkolu nr 8, które znajduje się w dzielnicy Piasek, a także trwają w Szkole Podstawowej nr 14 w Wesołej. Na te zadania miasto pozyskało ponad 1,8 mln zł (pełna wartość inwestycji ponad 2,4 mln zł). Obecnie trwa przetarg na termomodernizację Przedszkola nr 1, Szkół Podstawowych nr 5 i 10. Pełną parą prowadzone są również prace w budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury filia Brzezinka (kino Znicz), które mają szanse na dofinansowanie wraz z zadaniami dotyczącymi P1, SP5 i SP10 - miasto czeka na decyzję w sprawie dofinansowania w wysokości ponad 4 mln zł.

Na liście budynków oczekujących na termomodernizację są również Przedszkole nr 15, Przedszkole nr 16 i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Miasto stara się o pozyskanie na ten cel blisko 3,5 mln zł, a szacunkowa łączna wartość zadania może wynieść ponad 5,2 mln zł.

Nowa elewacja pojawi się także na budynku mieszkalnym przy ul. Reja 18a. Dofinansowanie może wynieść blisko 50% wartości zadania, którą szacuje się na ponad 830 tys. zł.

Dofinansowanie do termomodernizacji budynku przy ul. Mikołowskiej 4a Mysłowice pozyskały z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Dofinansowanie do kompleksowego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w budynku przy ul. Mikołowskiej 4a Urząd Miasta Mysłowice pozyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami dla poddziałania: 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT.

Prace wykona firma TERMO GARBACKI Garbacki Dawid z Bytomia.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.