Wiadomości z Mysłowic

Sesja Rady Miasta

 • Dodano: 2018-08-30 07:45, aktualizacja: 2018-08-30 11:27

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miasta. Będzie to pierwsza sesja na nowo oddanej do użytkowania sali.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 czerwca 2018 roku  (druk) (259.29 KB), oraz z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w dniu 16 lipca 2018 roku  (druk) (102.67 KB).

3. Organizacja komunikacji zbiorowej na terenie Metropolii i Miasta Mysłowice  (druk) (336.45 KB).

4. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

 • zmiany Uchwały Nr XXVII/440/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Myslowicach  (nr 1) (375.56 KB),
 • zmiany w załączniku do Uchwały Nr LII/798/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 2 im.dr T.Boczonia w Mysłowicach za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku  (nr 3) (580.38 KB),
 • zmiany Uchwały Nr XLVIII/760/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 marca 2018r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 przeznaczonych na realizację zadań w Mysłowicach  (nr 12) (1772.15 KB),
 • zmian w Uchwale Nr LI/791/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w godzinach nocnych na terenie Miasta Mysłowice  (nr 4) (80.98 KB),
 • rozpatrzenia możliwości realizacji cmentarza komunalnego w Mysłowicach oraz innych przedsięwzięć, w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego  (nr 2) (101.11 KB),
 • zmiany Uchwały nr LXXVIII/1138/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach  (nr 5) (99.08 KB),
 • zmiany Uchwały Nr XLIX/771/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Miasta Mysłowice na stałe obwody głosowania  (nr 10) (65.57 KB),
 • utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  (nr 11) (69.68 KB),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul.Franciszka Kościelniaka 141  (nr 6) (105.18 KB),
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres do dnia 31 grudnia 2019 roku kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Mikołaja Reja  (nr 7) (75.23 KB),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul.Chrzanowskiej  (nr 8) (115.34 KB),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w części po ½ w prawie własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul.Gen.Jerzego Ziętka  (nr 9) (139.04 KB),
 • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2018 rok  (nr 13) (2444.84 KB),
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 14) (4877.8 KB).

5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy w okresie między sesjami Rady Miasta.

6. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.

7. Sprawy bieżące Rady Miasta.

8. Zapytania, wnioski, oświadczenia Radnych.

9. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również