Wiadomości z Mysłowic

Od 2016r. obowiązek automatycznej zapłaty odsetek od przeterminowanych faktur

  • Dodano: 2015-12-18 11:15, aktualizacja: 2015-12-21 11:41
Od przyszłego roku spóźnialscy przedsiębiorcy będą musieli sami naliczyć i opłacić odsetki należne wierzycielowi. Odsetki będą płatne bez wezwania i liczone według wyższej niż dotychczas stawki. Ta zmiana ma poprawić kondycję mniejszych firm.
 
 
Wysokość odsetek
Regulacje obejmują transakcje handlowe z wyłączeniem transakcji, gdzie dłużnikiem jest podmiot publiczny. Odsetki na nieterminowe płatności będą należne bez wezwania. Ich wysokość została określona na poziomie odpowiadającym sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych. Oznacza to, że obecnie obowiązywać będzie stawka odsetek 9,5%, a nie jak dotychczas 8%. Jeśli strony umowy tak postanowią, odsetki będą mogły jeszcze wyższe.
 
 
Odsetki będą naliczane od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty. Warunkiem rozpoczęcia naliczania odsetek jest zaistnienie łączne dwóch okoliczności:
spełnienie świadczenia przez wierzyciela,
brak zapłaty w terminie określonym w umowie.
 
 
Termin płatności nie dłuższy niż 60 dni
Istotną zmianą jest zastrzeżenie, że termin zapłaty określony przez strony w umowie nie będzie mógł przekraczać 60 dni. Termin zapłaty liczony będzie od dnia doręczenia dłużnikowi faktury potwierdzającej wykonanie usługi lub dostawy. 
Termin będzie mógł być ustalony w inny sposób przez strony umowy, lecz warunki muszą być wyraźnie określone i nie mogą być rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.
 
 
Kto skorzysta na zmianie
Przepisy mają chronić mniejsze firmy. To małe przedsiębiorstwa czekają miesiącami na zapłatę za faktury. I to one właśnie często odstępują od naliczania odsetek oraz rezygnują z windykacji. Najczęstszym powodem jest obawa przed utratą znaczącego kontrahenta.
 
 
Wyższa stawka odsetek ma wpłynąć na zmniejszenie zatorów płatniczych oraz poprawy dyscypliny płatniczej.
Postawą wprowadzonych zmian jest Ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2015 r., poz. 1830.
 
Artykuł opracowany we współpracy z firmą sprawdzonyksiegowy.pl
 

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.