Mysłowice - portal miejski m-ce.pl

Historia herbu miasta

Herb miasta znany jest przede wszystkim z odcisku pieczęci z roku 1643, z napisem SIGILLUM CIVITATIS MISLOVIENSIS, opublikowanym przez pierwszego historyka Mysłowic dr. Jakuba Lustiga. Pisze on również w swojej pracy "Geschichte der Stadt Myslowitz" (Historia miasta Mysłowice), iż "o pochodzeniu herbu nic nie wiadomo". Wiąże się to z tragicznymi losami akt miejskich pod koniec XVI wieku - pastwą płomieni padły nie tylko zasoby dokumentacyjne miasta, ale i zabudowa miejska. Dlatego też najstarsze zachowane zapiski miejskie datują się dopiero od roku 1590.

Herb Mysłowic

Wielokrotnie zmieniano interpretację rysunku herbowego Mysłowic - głowa św. Jana Chrzciciela, głowa człowieka myślącego, głowa Mysława, legendarnego założyciela miasta.

Ostatecznie wersję herbu miasta Mysłowice zatwierdziło MSW RP w roku 1937 jako "w polu błękitnym głowa św. Jana Chrzciciela z zamkniętymi oczyma, z włosami czarnymi i takim zarostem pełnym, twarz barwy naturalnej", co opublikowano w Monitorze Polskim nr 130, poz. 207.

W roku 2000 bullą papieską ustanowiono św. Jana Chrzciciela patronem miasta Mysłowice. Patronowi miasta poświęcono także odnowioną kapliczkę przy ul. Grunwaldzkiej.

Historia herbu Mysłowic sięga 1616 roku (okres tzw. państwa stanowego), kiedy to pierwszy historyk miasta Mysłowice dr Jakub Lustig opublikował wytłoczone w opłatku dwa odciski pieczętne.

Pierwsza pieczęć została wytłoczona w opłatku prostokątnym, natomiast druga w dwunastopłatkowej rozecie. W 1643 roku wspomniany wyżej dr Jakub Lustig zaprezentował pieczęć z następującym napisem w języku łacińskim: SIGILLUM CIVITATIS MISLOVIENSIS.

 • Z okresu pszczyńskiego (lata 1762-1818) pochodzą także pieczęcie z napisem: STAETEL MYSLOWITZ PLESSNER CREYS, lata 1814-1822, wykonane laku pieczętnym.
 • W okresie bytomskim (lata 1819-1873) pojawiły się następujące pieczęcie:
  • Pieczęć z 1821 roku, wykonana w czerwonym laku pieczętnym, z napisem: STADT MISLOWITZ BEUTHEN KREIS, oraz z roku 1846 z identycznym napisem, wykonana z tłoku gumowego
  • Pieczęć z 1857 roku z napisem: SIEGEL DES MAGISTRATS ZU MYSLOWITZ BEUTHENER KREIS
  • Z okresu bytomskiego pochodził herb umieszczony w oknie ratusza na trzeciej kondygnacji.
 • Z okresu katowickiego (od 1873 roku) pochodzą:
  • Pieczęć z napisem: SIEGEL DES MAGISTRATS ZU MYSLOWITZ - KATTOWITZER KREIS - PAPIER STEMPEL z lat 1873 i 1877,
  • Nalepki pieczętne z napisem: MAGISTRAT DER STADT MYSLOWITZ. KREIS KATTOWITZ

Wymienione wyżej okresy wchodzą w okres zaborów.

Najważniejszym wydarzeniem, w okresie międzywojennym, była podjęta w 1922 roku przez Biuro Związku Miast Polskich w Warszawie, akcja zatwierdzania pieczęci dla miast. Miasto Mysłowice brało udział w tej akcji, wysyłając odbitki "dawniej i obecnie używanego godła" wyjaśniając, że głowa na godle jest głową św. Jana Chrzciciela, ale pochodzenie jego nie jest znane. Dnia 23.10.1936 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało odpowiedź Magistratowi w Mysłowicach w sprawie herbu. Niestety, była to odpowiedź negatywna. Największe wątpliwości dotyczyły głowy umieszczonej na herbie - władze nie uważały jej za głowę św. Jana Chrzciciela, poza tym herb zatwierdzono. Dnia 17.12.1936 roku Magistrat w Mysłowicach zwrócił się z prośbą o zmianę decyzji w sprawie zatwierdzenia herbu. Opinia Archiwum Państwowego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Krakowie była pozytywna - zarządzeniem z dnia 2.06.1937 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych nadało opisowi herbu brzmienie: "W polu błękitnym głowa św. Jana Chrzciciela z zamkniętymi oczyma, z włosami czarnymi i takim samym zarostem pełnym: twarz barwy naturalnej".

W czasie II wojny światowej ważnym zadaniem Niemców była zmiana herbów miast na niemieckie z godłem państwa hitlerowskiego. Wymianie podlegały te herby, które miały podobiznę orła białego na czerwonym tle. Mysłowice w herbie miały głowę św. Jana Chrzciciela, więc ona też była nie do przyjęcia. Historyczne godło miasta przestało obowiązywać w życiu społecznym i zniknęło z pieczęci miejskiej.

Lata sześćdziesiąte to okres, w którym podjęto działania mające na celu "odzyskanie" herbu. Dobrą ku temu okazją okazał się rok 1960 (300 lecie Mysłowic).

Informacje pochodzą ze strony Urzędu Miasta Mysłowic - www.myslowice.pl.