Wiadomości z Mysłowic

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - korzystaj odpowiedzialnie!

  • Dodano: 2020-12-16 10:30

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka i decyduje o funkcjonowaniu wszystkich społeczności. Dlatego też, uwzględniając oczekiwania społeczne, stworzono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Narzędzie to pozwala na rzetelne oraz jasne zidentyfikowanie, ukazanie skali, jak również rodzaju zagrożeń i instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Miej wpływ na swoje bezpieczeństwo! Korzystaj z mapy odpowiedzialnie!

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) to narzędzie informatyczne, za pomocą którego mieszkańcy naszego kraju mają realny wpływ na poziom bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania. Mapa funkcjonuje już od ponad dwóch lat i od początku cieszy się dużym zainteresowaniem.

KMZB stała się łącznikiem między obywatelami a Policją

Za pomocą aplikacji każdy, kto posiada dostęp do Internetu, może dokonywać anonimowych zgłoszeń zagrożeń obserwowanych w swoim najbliższym otoczeniu. Ważnym elementem tego narzędzia jest jego ciągły rozwój. Kiedy mapa powstawała, można było zaznaczać na niej jedynie miejsca występowania zagrożenia i wskazywać tylko poszczególne kategorie zagrożeń. Dzięki mobilności i otrzymywanym sugestiom społeczeństwa, dziś możemy - oprócz wskazania miejsca - opisać zagrożenie szczegółowo, a nawet dodać zdjęcie ilustrujące problem. KMZB dostosowuje się do aktualnych potrzeb oraz zmian dokonujących się w zakresie rodzajów występujących zagrożeń, co z kolei wpływa na wzrost bezpieczeństwa w najbliższej okolicy zgłaszającego.

Wśród 27 kategorii wymienionych w KMZB znajdują się zagrożenia dotyczące zarówno bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i bezpieczeństwa ogólnoprewencyjnego, takie jak: „nieprawidłowe parkowanie”, „przekraczanie dozwolonej prędkości”, „niszczenie zieleni”, „spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym”, „dzikie wysypiska śmieci” czy „miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej”. Każde naniesione zagrożenie jest weryfikowane kilkukrotnie przez policjantów. Zgłoszenia dotyczące niewłaściwej infrastruktury drogowej lub organizacji ruchu, po pozytywnej weryfikacji przesyłane są do właściwego zarządcy drogi, który dokonuje stosownych zmian lub napraw. Niepotwierdzone zgłoszenia, nanoszone wielokrotnie na Mapę Zagrożeń mogą być w tym wypadku traktowane jako "żart/pomyłka".

Przykładowe zgłoszenie z KMZB:

Przykładowe zgłoszenie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa: nadal nie widać zabudowy mieszkalnej, domków, bloków - jest las, wnoszę ponownie o analizę bo do kolejnych budynków jest spora odległość i tutaj nie ma potrzeby w lesie zostawiać obszar zabudowany! Na emeryturze mam czas pisać, prędzej zmienią osoby w wydziale, niż porzestanę

Przypominamy też, że taka forma kontaktu nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 i 997.

Korzystaj z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa odpowiedzialnie i zgodnie z jej przeznaczeniem!

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - korzystaj odpowiedzialnie!

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również