Wiadomości z Mysłowic

Mysłowicka Rada Biznesu

 • Dodano: 2020-07-16 09:30, aktualizacja: 2020-07-28 13:39

Mysłowicka Rada Biznesu została utworzona dnia 01.04.2019 r. Jest to dobrowolne zrzeszenie przedsiębiorców, działających na terenie Mysłowic.

Działalność Rady opiera się na społecznej pracy. Rada współdziała z władzami miejskimi i stanowi forum dyskusji nad najważniejszymi tematami gospodarczymi dotyczącymi miasta i regionu. Mysłowicka Rada Biznesu to organ opiniodawczo – doradczy powołany na czas trwania kadencji Prezydenta Miasta Mysłowice.

Jaki jest cel oraz zadania Rady Biznesu?

Celem Rady Biznesu jest:

 • współpraca z władzami miasta
 • kształtowanie polityki gospodarczej miasta
 • wymiana poglądów i kontaktów między samorządem a środowiskiem gospodarczym
 • podejmowanie działań (inicjatyw) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i inwestycyjnej
 • tworzenie innowacyjnych programów sprzyjających rozwojowi gospodarczemu miasta.

Zadania rady:

 • Wyrażanie opinii na temat inicjatyw, decyzji, strategicznych przedsięwzięć Prezydenta Miasta Mysłowice dotyczących przedsiębiorczości i polityki gospodarczej
 • wspieranie rozwoju i przedsiębiorczości
 • opiniowanie polityki finansowej, planów naprawczych miasta Mysłowice
 • rekomendowanie zmian aktów prawa miejskiego
 • wspólne promowanie środowiska przedsiębiorców, wzmacnianie jego prestiżu.

Mysłowicka Rada Biznesu może zapraszać na spotkania oraz do udziału w pracy MRB ekspertów, rzeczoznawców, przedstawicieli organów administracji państwowej, organizacji pozarządowych, jednostki samorządu terytorialnego.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również