Wiadomości z Mysłowic

Święto Policji w mysłowickiej jednostce

  • Dodano: 2019-07-17 08:30, aktualizacja: 2019-07-17 08:48

Wczoraj w Mysłowickim Ośrodku Kultury miały miejsce uroczyste obchody Święta Policji mysłowickiej komendy.

Tegoroczne Święto Policji jest szczególne, bowiem przypada w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej. W uroczystości udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Krzysztof Justyński, który wręczył policjantom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. W Sali Widowiskowej Mysłowickiego Ośrodka Kultury odbyła się wczoraj uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji w Mysłowicach.

W obchodach udział wzięli:

  • Senator RP Pan Czesław Ryszka
  • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński
  • Prezydent Miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz
  • Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice Urszula Gruca-Stachura
  • kierownictwo mysłowickiej komendy
  • komendanci mysłowickich służb mundurowych
  • przedstawiciele sądu, prokuratury, Urzędu Miasta Mysłowice, instytucji miejskich, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów
  • policjanci i pracownicy cywilni mysłowickiej komendy

Z powodu ważnych obowiązków poselskich udziału w uroczystości nie mógł wziąć Poseł na Sejm RP Wojciech Król, który przekazał na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach nadkom. Dariusza Koniaka list z życzeniami i podziękowaniami.

Po złożeniu meldunku nadinsp. Krzysztofowi Justyńskiemu przez dowódcę uroczystości podinsp. Piotra Ślęzaka i odegraniu przez orkiestrę hymnu państwowego, minutą ciszy uczczono śmierć Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie nadkom. Krzysztofa Skowrona oraz wszystkich policjantów poległych na służbie. Odegrany został sygnał „Śpij kolego”.

Główną część uroczystości rozpoczął Komendant Miejski Policji w Mysłowicach nadkom. Dariusz Koniak, który przywitał zgromadzonych gości

Komendant w swoim wystąpieniu podkreślił wagę obchodzonego święta, które w tym roku zbiega się z 100. rocznicą powstania Policji Państwowej. Szef mysłowickich policjantów nawiązał też do innego ważnego wydarzenia, które rozpoczęło się w Mysłowicach również 100 lat temu, mianowicie o I Powstaniu Śląskim. Komendant podziękował zaproszonym gościom za wsparcie w działaniach mysłowickiej komendy, a policjantom i pracownikom cywilnym za trud wkładany w codzienną służbę, która przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta. Rodzinom policjantów podziękował za wyrozumiałość i wspieranie najbliższych.

Święto Policji to także okazja do mianowania policjantów na wyższe stopnie służbowe za ich codzienną, sumienną i ciężką służbę. W tym roku nowe dystynkcje otrzymało 46 mysłowickich policjantów, w tym 3 mianowanych przedterminowo w drodze wyróżnienia za wzorowe wykonywanie obowiązków, przejawianie inicjatywy w służbie oraz doskonalenie zawodowe. Akty mianowania na wyższe stopnie służbowe wręczał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński w asyście Szefa mysłowickich policjantów.

Po mianowaniach głos zabrali zaproszeni goście

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów asp. sztab. Michał Szczęśniak podziękował za współpracę, życzył pomyślności i sukcesów w służbie oraz wręczył 5 honorowych odznaczeń związku zawodowego policjantów. Prezydent Miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz podziękował za ciężką służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta oraz życzył satysfakcji z dalszej służby.

Ostatni głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński. Generał podziękował wszystkim policjantom za wykonywaną służbę, podkreślając jak ważne jest zaufanie społeczeństwa do działań policjantów. Komendant zaznaczył, że to właśnie dzięki profesjonalizmowi, zaangażowaniu i wzorowemu wypełnianiu obowiązków służbowych, Policja stała się najwyżej ocenianą przez społeczeństwo instytucją.

Po zakończeniu oficjalnej części ceremonii, obchody Święta Policji w Mysłowicach uświetnił występ Orkiestry Dętej OSP Dziećkowice pod batutą Pana Benedykta Daneckiego.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również