Wiadomości z Mysłowic

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Dodano: 2019-06-13 10:15

Z dniem 1 lipca 2019 r. następuje zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 17,50 zł miesięcznie na mieszkańca;
 • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 35,00 zł miesięcznie na mieszkańca.

Urząd Miasta przypomina:

Właściciel nieruchomości wobec którego została wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.):

Art. 6o ust. 4. Właściciel nieruchomości wobec którego została wydana decyzja, o której mowa w ust. 1, w przypadku zmiany danych jest obowiązany do złożenia deklaracji, dotyczy to również przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Art. 6o. 1. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Art. 6m ust. 2a. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Zobacz także

Komentarze (3)    dodaj komentarz »

 • neltoke

  Kiedy będą odkażane pojemniki na śmieci zwłaszcza z odpadów mokrych.

 • neltoke

  Takie zapytanie kiedy będą odkażane pojemniki na odpady w dzielnicach Mysłowic. Śmierdzi.

 • ZATROSKANY MIESZKANIEC

  A CZY MIASTO I MIESZKAŃCY COS Z TYCH ŚMIECI =ODPADÓW MAJĄ ???////// BO TO CZYSTY ZYSK SKŁADAĆ I WYWOZIĆ NIE RAZ OD RAZU DO SPRZEDANIA NP. SZKLO CZY MAKULATURA

  • ZATROSKANY MIESZKANIEC
   2019-06-14 17:49
  • Ocena:
  • odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.