Wiadomości z Mysłowic

Czy stawki podatków ulegną zmianie? W Mysłowicach decyzje mogą pojawić się później

  • Dodano: 2019-01-10 12:30, aktualizacja: 2019-01-10 14:18

W ramach realizacji projektu, którego celem jest budowa Mysłowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, zwiększającej jakość i dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną - w okresie styczeń - październik 2018 r., zmodernizowano bazę danych ewidencji gruntów i budynków.

W wyniku prac modernizacyjnych dokonano aktualizacji granic użytków gruntowych terenów mieszkaniowych: B i Bp. Część gruntów sklasyfikowanych dotąd jako użytki rolne, po weryfikacji sposobu użytkowania gruntu została zaliczona do terenów mieszkaniowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.). Wprowadzono również do operatu ewidencji gruntów i budynków wiele nieujawnionych dotychczas budynków w tym garaży i budynków "gospodarczych". Powyższe okoliczności wpłyną na wysokość podatku od nieruchomości.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 w porównaniu z rokiem 2018 nie uległa zmianie.

Ewentualna zmiana wysokości podatku wynikać będzie wyłącznie ze zmian wynikających z aktualizacji zapisów w operacie ewidencji gruntów i budynków w zakresie sposobu użytkowania nieruchomości stanowiących własność podatników. Zmiana wysokości podatku obejmie ostatnie miesiące 2018 r. oraz okres od stycznia 2019 r. Zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków dla całej jednostki ewidencyjnej Mysłowice powodują konieczność wprowadzenia zmian w ewidencjach podatkowych i przeprowadzeniem kilkunastu tysięcy postępowań podatkowych. W związku z powyższym - większość podatników otrzyma decyzje za 2019 rok - później niż zazwyczaj. W konsekwencji Urząd Miasta prosi wszystkich mysłowickich podatników o cierpliwość i wyrozumiałość.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

  • w sprawach zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków z Wydziałem Geodezji i Katastru pod nr telefonu: 32 31 71 410,
  • w sprawach podatku z Wydziałem Podatków i Opłat Lokalnych pod nr telefonu: 32 31 71 302, 32 31 71 305.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również