Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta?

Jesteś tutaj: Strona główna »  Urząd miasta »  Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta ? »  Komunikacja

Komunikacja


Wybierz zagadnienie:

 

Nazwa sprawy Informacje Dokumenty do pobrania
rejestracja pojazdu marki SAM przeczytaj

pobierz wniosek

pobierz wniosek

pobierz wniosek

rejestracja pojazdu zakupionego w kraju przeczytaj

pobierz wniosek

rejestracja pojazdu zakupionego za granicą przeczytaj pobierz wniosek
rejestracja pojazdu nowego zakupionego w kraju przeczytaj pobierz wniosek
uzyskanie tablic rejestracyjnych w przypadku ich utraty, kradzieży, zniszczenia przeczytaj pobierz wniosek
uzyskanie zatrzymanych przez policję dowodów rejestracyjnych przeczytaj pobierz wniosek
zgłoszenie sprzedaży pojazdu - pobierz wniosek
wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży przeczytaj pobierz wniosek
wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany w zakresie prawa własności przeczytaj pobierz wniosek
wyrejestrowanie pojazdu trwale zniszczonego lub skasowanego za granicą, zbytego za granicą przeczytaj pobierz wniosek
wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów przeczytaj pobierz wniosek
zgłoszenie zmian konstrukcyjnych pojazdów przeczytaj pobierz wniosek
czasowa rejestracja pojazdu w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę przeczytaj pobierz wniosek
czasowa rejestracja pojazdu w celu umożliwienia badania technicznego, naprawy pojazdu sprowadzonego z zagranicy przeczytaj pobierz wniosek
czasowa rejestracja pojazdu w celu umożliwienia badania technicznego, naprawy pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP przeczytaj pobierz wniosek
czasowa rejestracja pojazdu w celu umożliwienia przejazdu pojazdem z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP (dotyczy pojazdów sprowadzonych z zagranicy) przeczytaj pobierz wniosek
czasowa rejestracja pojazdu w celu umożliwienia przejazdu pojazdem z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP (dotyczy pojazdów zakupionych w kraju) przeczytaj pobierz wniosek
uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (utrata, zniszczenie, kradzież) przeczytaj pobierz wniosek
uzyskanie wtórnika karty pojazdu (utrata, zniszczenie) przeczytaj pobierz wniosek
uzyskanie wtórnika nalepki na szybę - pobierz wniosek
uzyskanie prawa jazdy po raz pierwszy przeczytaj -
uzyskanie wtórnika prawa jazdy z powodu utraty, zniszczenia, zmiany danych przeczytaj pobierz wniosek
uzyskanie wtórnika prawa jazdy z powodu upływu ważności przeczytaj pobierz wniosek
wymiana prawa jazdy na nowy wzór przeczytaj pobierz wniosek
zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres 1 roku lub mniejszy przeczytaj pobierz wniosek
przywrócenie cofniętych uprawnień w związku z utratą zdrowia przeczytaj pobierz wniosek
wydanie międzynarodowego prawa jazdy - pobierz wniosek
wymiana prawa jazdy ze względu na wpis do prawa jazdy potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeczytaj pobierz wniosek
uzyskanie indywidualnych tablic rejestracyjnych przeczytaj pobierz wniosek
czasowe wycofanie pojazdu z ruchu przeczytaj pobierz wniosek
uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy przeczytaj pobierz wniosek
uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej regulowanej - Ośrodek Szkolenia Kierowców przeczytaj

pobierz wniosek

pobierz oświadczenie

 


Godzina rozpoczęcia  telefony do Wydziału Spraw Obywatelskich »

 


 

178
Twój schowek