Wiadomości z Mysłowic

Trwają prace nad budową cmentarza komunalnego

  • Dodano: 2018-07-23 08:30, aktualizacja: 2018-07-23 08:35

Budowa cmentarza komunalnego to wieloletni proces.

W związku z malejącą liczbą dostępnych miejsc na cmentarzach parafialnych oraz trudnościami, wynikającymi z pochówków osób niewierzących albo innych wyznań, taka budowa jest jak najbardziej potrzebna. Cmentarz komunalny miałby powstać na terenie liczącym kilka hektarów między ulicami Obrzeżną Zachodnią i Stadionową.

W dniu 5 grudnia 1989 roku, pomiędzy Okręgowym Zarządem Lasów Państwowych w Katowicach a Urzędem Miejskim w Mysłowicach, w oparciu o pozwolenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz decyzji Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Katowicach, spisany został protokół zdawczo – odbiorczy. Na jego podstawie Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych przekazał Urzędowi nieruchomości leśne o łącznej powierzchni 8,1678 ha z przeznaczeniem pod budowę cmentarza komunalnego w Mysłowicach.

Aktualnie, według zapisów w księgach wieczystych, właścicielem terenu jest Skarb Państwa. Wojewoda Śląski wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę Mysłowice, prawa własności do tej nieruchomości.

Wśród dalszych działań, toczących się równolegle do procedowania nad własnością gruntu, a które muszą być podjęte w celu wybudowania cmentarza są m.in. oczyszczenie terenu, zmiana klaso-użytku gruntów z leśnego na nie leśny, wykonanie niezbędnych odwiertów geotechnicznych, określenie przeznaczenia gruntu na ZC (tereny cmentarne) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP), a następnie uchwalenie MPZP "Cmentarz" przez Radę Miasta Mysłowice. Zielonym światłem będzie natomiast podjęcie kolejnej uchwały, wyrażającej zgodę na budowę cmentarza.

Obecnie prowadzone są prace planistyczne na podstawie uchwały XLVI/737/18 Rady Miasta Mysłowice z dn. 25 stycznia 2018 r. MPZP "Cmentarz", która obejmuje obszar 42Ha. W procedurze planistycznej wszczęto postępowanie i otrzymano stanowiska ze strony jednostek zewnętrznych, sporządzono koncepcję planu miejscowego oraz skierowano ją do uzgodnień wewnątrzurzędowych.

Wszelkie działania prowadzone są głównie w oparciu o następujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków, oraz ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.


Źródło: UM Mysłowice

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również